Filozofick fakulta

Navazující magisterské studium

Studijní plán jednooborového navazujícího magisterského studia


Syllaby přednášek a seminářů

 

Oborové předměty povinné

PP 1 Evropské souvislosti českého neolitu

PP 2 Český eneolit ve světle evropských nálezů

PP 3 Evropa v době bronzové

PP 4 Ekonomie pro archeology

PP 5 Střední Evropa na sklonku antiky a v počátcích středověku

PP 6 Archeologie středověké krajiny

PP 7 Svět středověkých artefaktů

PP 8 Teorie a metodologie v archeologii

PP 9 Archeologie a veřejnost

PP 10 Archeologie krajiny

PP 11 Evropa v raném středověku 1

PP 12 Evropa v raném středověku 2

PP 13 Muzeologie pro archeology

PP 14 Římský limit

PP 15 Církevní archeologie

PP 16, 27 Cvičení s archeologickým materiálem 1,2

PP 18a Sociální a kulturní antropologie 1

PP 18b Sociální a kulturní antropologie 1

PP 19a Sociální a kulturní antropologie 2

PP 19b Sociální a kulturní antropologie 2

PP 20 Severní Evropa v raném středověku

PP 21 Dějiny středověkého osídlení 1

PP 22 Dějiny středověkého osídlení 2

PP 23 Kontakty pravěkých populací

PP 24 Diplomový seminář

PP 25 Exkurze

PP 26 Odborná muzejní praxe

PP 27 Odborná terénní praxe

PP 28 Cizí jazyk

Oborové předměty povinně volitelné 

Skupina 1 - Povinně volitelný seminář 1,2 (PVS)

PVP1 1 PVS pro starší pravěk 1,2

PVP1 2 PVS pro mladší pravěk 1,2

PVP1 3 PVS pro hospodářské dějiny pravěku 1,2

PVP1 4 PVS pro archeologii středověku 1,2

Skupina 2 - Povinně volitelný seminář 3 (PVS)

PVP2 1 PVS pro starší pravěk 3

PVP2 2 PVS pro mladší pravěk 3

PVP2 3 PVS pro hospodářské dějiny pravěku 3

PVP2 4 PVS pro archeologii středověku 3

Skupina 3 - Archeologie rané doby dějinné a středověku 

PVP3 1 Doba stěhování národů v Evropě

PVP3 2 Archeologie středověké Prahy

PVP3 3 České dějiny středověku

PVP3 4 Románská sakrální architektura a její sídelní souvislosti 

PVP3 5 Středověká montánní archeologie

Skupina 4 - Pravěké technologie

PVP4 1 Počátky keramiky

PVP4 2 Vybrané kapitoly z pravěkého stavitelství

PVP4 3 K problematice štípané industrie

PVP4 4 Textilní produkce v pravěku a raném a vrcholném středověku

Skupina 5 - Základy přírodních věd pro archeology, metodologie a praxe

PVP5 1 Nedestruktivní archeologie

PVP5 2 Základy geologie

PVP5 3 Úvod do archeozoologie

PVP5 4 Environmentální archeologie

PVP5 5 Úvod do antické, keltské a středověké numismatiky

PVP5 6 Etnoarcheologie

PVP5 7 Archeologický terénní výzkum v teorii a praxi

PVP5 8 Úvod do statistiky pro archeology


Aktuality

Městské muzeum Čelákovice hledá brigádníky na záchranný výzkum při přístavbě ZŠ v...

13. Květen 2019

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, příspěvková organizace Pardubického kraje, vyhlašuje

...

09. Květen 2019

Katedra archeologie FF UHK ve spolupráci se Studentským archeologickým klubem zve na...

24. Duben 2019