Filozofick fakulta

Prázdninový režim Ústavu pro archeologii

8.7. - 30. 7. OTEVŘENO od 10.00 do 14.00 hod

Ve středu 31.7. a od  1.8. - 31.8. ZAVŘENO

Děkujeme za pochopení.

Nabídka pro studenty

V příloze najdete nabídku pro zájemce z řad posluchačů VŠ - účast na 18. etapě archeologicko-epigrafického výzkumného úkolu "Dokumentace skalních rytin, nápisů a dalších prvků historické krajiny v CHKO Český ráj" prováděného Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě ve spolupráci s AOPK ČR - Správa CHKO Český ráj, Geoparkem Český ráj o.p.s. a dalšími odbornými partnery. 

Přihlášky do II. turnusu se budou uzavírat 1. srpna.

Dodatečné přijímací řízení na obor Archeologie pravěku a středověku

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlásila dodatečné přijímací řízení pro vybrané bakalářské,navazující magisterské a doktorské obory a programy pro akademický rok 2019/2020. Přijímací zkoušky proběhnou v září 2019.

Podmínky dodatečného přijímacího řízení jsou shodné se zveřejněnými podmínkami běžného přijímacího řízení (přijímací zkoušky v květnu a červnu) pro akademický rok 2019/2020 s výjimkou stanovených termínů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů (PPP).

Pozvánka na přednášku

Poklady v archeologii do Západočeského muzea v Plzni. Přednáška se koná v úterý 4. června 2019 od 17.30 a přednášet budou doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. a PhDr. Pavel Titz, Ph.D.

Pozvánka ke stažení v příloze.

Pozvánka na 103. kulatý stůl

Ústav pro archeologii Vás srdečně zve na 103. kulatý stůl.

Přednášet bude prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. z Ústavu jazykovědy a baltistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity na téma "Předslovanské stopy v toponymii Pražské kotliny".

Kulatý stůl se koná v úterý 4. června 2019 od 13:30 hodin v knihovně Ústavu pro archeologii FF UK Celetná 20, Praha 1.

Pozvánka na 80. přednášku

 

Přijměte pozvání na 80. přednášku, kterou pronese dr Michał Starski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego na téma "Na peryferiach świata hanzeatyckiego Puck – Archeologia małego miasta na Pomorzu Gdańskim". 

Přednáška se koná 27. května 2019 od 14.30 v v budově Národního památkového ústavu, Liliová 219/5, Praha 1 -Staré Město, přednáškový sál v přízemí.

Právě vyšlo

Právě vyšlo nové číslo Praehistorica, tedy svazek 34/2/2018.

                   

Z obsahu:

Katarína Petriščáková - Miroslava Šmolíková: Pohřby kultury se šňůrovou keramikou z Prahy-Ruzyně.

Lubomír Košnar - Filip Krásný: Staroruská miniaturní sekerka z Mladoboleslavska. K problematice raně středověkého transferu východoevropských předmětů ve střední Evropě.

Pro uchazeče o studium

Vážení uchazeči,

pro ty z vás, kteří se nezúčastnili dne otevřených dveří na FF UK, jsme připravili krátkou prezentaci o našem ústavu. Seznamte se s oborem pravěká a středověká archeologie.