Filozofick fakulta

Knihovna

"Nesmrtelnost literatury je velmi abstraktní pojem a nazývá se knihovna " (Octavio Paz)


 

knihovnice: Ing. Renata Šmidtová 

Kontakt:

Celetná 20, Praha 1, 1. patro, č. 148/151

e-mail: libprav@ff.cuni.cz nebo Renata.Smidtova@ff.cuni.cz

tel.: +420 221 619 736

fax: +420 221 619 730

  • Knihovní fond

Knihovna je budovaná od roku 1904. Má v současné době více jak 25.000 svazků (včetně všech základních evropsky důležitých řad časopisů). Doplňování knihovny prostřednictvím výměny usnadňuje vlastní ediční činnost (řada sborníků Praehistorica (v současné době 34 svazků, od r. 2012 vychází 2x ročně), řada Studia Mediaevalia Pragensia (v současné době 11 svazků, prozatím je vydávání přerušeno) a řada Dissertationes Archaeologicae Brunenses/Pragensesque (v současné době 16 svazků,  z toho 9 svazků jsou práce doktorandů našeho ústavu, vydávání je přerušeno).

Seznam starších seminárních prací - k prezenčnímu vypůjčení.

 

  • Výpůjční hodiny

Pondělí   9.00-15.30

Úterý     9.00-15.30

Středa    9.00-15.30

Čtvrtek   9.00-15.30

Pátek     9.00-14.00

 

Mimo výpůjční hodiny je možno pouze knihy vracet. Výpůjčky pro všechny čtenáře jsou pouze prezenční. Ústav pro archeologii má k dispozici studovnu s 15 místy, kde jsou umístěny počítače s připojením na internet.

Jednotná matice výpůjček pro knihovny UK

Všechny informace najdete na webu https://goo.gl/lHHCLf

Výpůjční a knihovní řád

 

 

  • Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Omlouváme se, ale nevyřizujeme požadavky na meziknihovní výpůjčkovou službu. Obracejte se prosím na Středisko vědeckých informací FF UK. Všechny informace a kontakty najdete na webu Knihovny FF UK

  • Citace, citační norma

V české archeologii, stejně jako v řadě jiných oborů, se citování podle normy nepoužívá. Oborovým citačním standardem (neurčí-li redaktor publikace jinak) je citování v Archeologických rozhledech, popřípadě v nové řadě Pravěku." 

Bibliografická citace, technické normy úpravy textu

Metody citování literatury
(podle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2)

Projekt bibliografické citace
(umožňuje v sekci generátor - moduly po předchozím vložení údajů o publikaci, článku atd. vygenerovat přesné znění citace podle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2)

  • Katalogy a databáze

Online katalog (pro práci s online katalogem a čtenářským kontem jsou k dispozici návody)

Online katalog je průběžně doplňovaný. Pro vyhledávání knih našeho ústavu musíte prohlížet záznamy Filozofické fakulty. Katalogizace (původně systém Tinlib, nyní Aleph) začala v roce 1995, starší fond tedy ještě není zcela zpracován. V případě, že vámi hledanou knihu v katalogu nenaleznete, neváhejte se obrátit na knihovnici buď osobně, telefonicky (221 619 736) nebo e-mailem. V knihovně byl do června roku 2015 doplňován také lístkový katalog. Od července roku 2015

Moderní vyhledávač informačních zdrojů Ukaž (oficiální podtitul zní: Discovery služba Univerzity Karlovy od A až do Ž). 

 

Portál elektronických informačních zdrojů/eResources Portal – databáze, elektronické knihy a časopisy (návod na vzdálený přístup k elektronickým zdrojům).

 

Digitální univerzitní repozitář - obsahuje elektronické verze vysokoškolských kvalifikačních prací Univerzity Karlovy v Praze

Metalib - paralelní vyhledávač informačních zdrojů UK

Elektra - elektronický portál studijních materiálů FF UK

Karlsruher Virtueller Katalog KVK

Absolventi a závěrečné práce Masarykovy univerzity on-line- databáze závěrečných prací (plné verze)

Elektronická knihovna časopisů archeologie

Journal Storage

Elektronische Zeitschrift Universitäts Bibliothek Heidelberg

BibScout - Bibliotheksservice Zentrum Baden-Württemberg

Virtuelle Fachbibliothek Ethnologie

Antropologický slovník - zdarma přístupná databáze Přírodovědecké fakulty MU v Brně

Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (Český statistický úřad)

Wiley online library

  • Archeologické a historické časopisy přístupné on-line na Filozofické fakultě - "full texty" (u některých lze i vzdálený přístup, některé pouze z fakultní sítě po přihlášení):

Acta archaeologica

African archaeological review

Agricultural History od r. 1927 do r.1965 a od r. 2002

American journal of archaeology

Annual Review of Anthropology

Antiquity

Archaeometry

Archeological papers of the American Anthropological Association

Archaeological Reports

Archaeologies (Journal of World Archaeological Congress)

Archaeology, ethnology & anthropology of Eurasia

Archaeology. A magazine dealing with the antiquity of the world

Archaeology International online

Cambridge Archaeological Journal

Conservation and management of archaeological sites

Early medieval Europe

Environmental Archaeology

Ethnos: Journal of Anthropology

Godišnjak Instituta za arheologiju

Historische Zeitschrift

Journal of Maritime Archaeology International journal of historical archaeology

Journal of anthropological archaeology

Journal of archaeological method and theory

Journal of archaeological research

Journal of archaeological science

Journal of field archaeology

Journal of rural studies

Journal of world prehistory

Mediaeval studies

Norwegian archaeological review

OAR, otevřený archiv publikací Onroerend Erfgoed

Oxford journal of archaeology

Past & Present

Post-medieval archaeology

Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu

Přehled výzkumů (1958-1991)

Speculum. Journal of Medieval Studies

World archaeology

  • Výpůjční a knihovní řád FF UK

http://www.ff.cuni.cz/knihovna/vypujcni-rad/

  • Důležité odkazy

Knihovna FF UK

Knihovny UK

Národní knihovna ČR

Knihovna AV ČR 

Knihovna AÚ AV ČR v Praze

Knihovna UPM / Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze - Oborový katalog ART (umění a architektura)

 

 

Aktuality

There are not any news