Filozofick fakulta

Aktuality

08.04.2021 - 13:59
8. Květen 2021

Nabídka brigády v Praze (zpracování nálezů, třídění keramiky) pro studenty archeologie nebo zájemce, kteří už tuto práci někdy dělali. V případě zájmu se ozvěte se na e-mail barbora.kusikova@email.cz nebo kucharik@labrys.cz.

06.04.2021 - 16:09
6. Květen 2021

Dvoudenní informační kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách (2020),které pořádá Česká archeologická společnost ve spolupráci s naším Ústavem a se Společností Národního muzea, se v letošním roce bohužel opět ze známých důvodů nepodaří uspořádat v obvyklém termínu. Doufáme však, že se podaří uskutečnit akci na podzim v náhradním termínu - v úterý a ve středu 2. a 3. listopadu 2021. Podle situace se bude konat buď tradičně v historické budově Národního muzea v Praze, nebo on-line. Podrobnosti budou upřesněny na webu ČAS www.archeologickaspolecnost.cz

31.03.2021 - 11:41
30. Duben 2021

Výzkum eneolitických dlouhých mohyl je v plném proudu. Interdisciplinární výzkum podpořený GAČR, na kterém se podílejí odborníci z několika univerzit (ČZU, ZČU, UK) se zaměřuje na mohyly z pozdní doby kamenné na Podřipsku. Prozatím proběhlo zaměření mohyl a jejich geochemický průzkum. Na projektu se tak mimo archeologů podílejí botanici a geoarcheologové. V létě čeká odborníky archeologický odkryv části jedné mohyl.

Více v rozhovoru pro Český rozhlas zde: https://lnkd.in/diqSrdJ

Bližší informace k projektu: https://lnkd.in/drWgYdw

Informace o eneolitu: https://lnkd.in/djR57x9

30.03.2021 - 12:15
29. Duben 2021

Kolokvium Archeologické výzkumy v Čechách 2020 se z obecně známých důvodů ani letos v obvyklém dubnovém termínu NEKONÁ. Předběžně se počítá s náhradním termínem ve druhé polovině října, pokud to situace umožní. Datum a program budou včas oznámeny.

 

26.03.2021 - 12:18
25. Duben 2021

International Medieval Congress (Leeds) 

Dr. Mária Varghová z Ústavu pro archeologii spolu/organizuje sekce:

1519 – "Religious Landscapes, Political Climates: Interaction and Interference of Church and State throughout the Middle Ages"

1201 – "Overcoming Borders between"

24.03.2021 - 14:07
23. Duben 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan děkan vyhlásil na čtvrtek 1. 4. děkanské volno pro akademickou obec i pro ostatní zaměstnance fakulty (OD 12/2020 Harmonogram akademického roku). Hlavní budova a objekt Šporkova paláce budou tento den uzavřeny. Distanční výuka je v tento den a také v pátek 2. dubna a v pondělí 5. dubna zrušena! 

18.03.2021 - 20:16
17. Duben 2021

... tentokrát na webu Aktuálně.cz.

10.03.2021 - 15:36
9. Duben 2021

Výběrové řízení se uskuteční v pondělí 22. března v 10.00 na MS Teams.

Zájemce žádáme o zaslání přihlášky na adresu ivo.stefan@ff.cuni.cz.

 

Přihláška musí obsahovat:  stručný životopis, kontakt (email, mobil), stručný motivační dopis a předpokládaný plán studia.

Seznam partnerských univerzit naleznete pod tímto odkazem

 

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na dr. I. Štefana (ivo.stefan@ff.cuni.cz)  

10.03.2021 - 14:32
9. Duben 2021

Kolegové z Olomouce vás zvou na I. ročník podzimní školy archeometrie, která představuje mezioborové setkání vědeckých pracovníků zabývajících se různými obory v rámci práce s archeologickými nálezy.
Registrace do 31. května 2021.
Je zde také možnost prezentovat vlastní výzkum pomocí plakátového sdělení (posteru) v online podobě.

10.03.2021 - 12:35
9. Duben 2021

Poslechněte si krátký příspěvek o takzvané "vinořské princezně" v rámci pořadu Ranní plus na Českém rozhlasu (čas cca 7.24). Hovoří Hanka Vondrová a Ivo Štefan.

 

08.03.2021 - 12:03
7. Duben 2021

Studentský spolek Archeoffuk zve uchazeče o studium oboru "archeologie pravěku a středověku" na online setkání, které se uskuteční ve dvou termínech, a to 17.3. a 18.4. Další informace a podrobnostii najdete v pozvánce.

26.02.2021 - 15:52
28. Březen 2021

Přečtěte si článek uveřejněný na webu FF UK.

23.02.2021 - 12:15
25. Březen 2021

Podívejte se na projekt Podkrušnohorského technického muzea a prohlédněte si prostory, do kterých se ani běžný návštěvník těchto památek nedostane.

https://www.podkrusnohorskemuzeum.cz/cz/aktuality-akce/virtual-tour-po-hornickych-pamatkach

22.02.2021 - 11:00
24. Březen 2021

Ve středu 24.2. 2021 se uskuteční další z přednášek Ústavu pro klasickou archeologii v rámci cyklu Aktuální otázky archeologie.

Barbora Weissová (Ruhr-Universität Bochum): Digital Archaeology. Inherent Dangers of the Great Progress.

19.02.2021 - 12:26
21. Březen 2021

Luciano Micali: Augustine of Hippo: A Literary and Philosophical Profile AGLV00080

Luciano Micali: Philosophy and Theology in the Middle Ages AGLV00083
Iva Adámková: Poutě ve středověku AGLV00089
Iva Adámková: Dějiny středověké vzdělanosti ...
17.02.2021 - 18:08
19. Březen 2021

Knihovna FF UK opět pořádá otevřený online webinář Úvod do práce s elektronickými informačními zdroji, který je určen pro začínající uživatele z řad studentů i akademických pracovníků na FF UK a také pro ty, kteří si chtějí osvěžit práci s elektronickými informačními zdroji (dále EIZ). Webinář se bude konat ve třech termínech (obsah webináře bude ve všech termínech totožný):

 

* čtvrtek 4. 3. 2021, 10:00-12:00

* čtvrtek 11. 3. 2021, 14:00-16:00 

* úterý 16. 3. 2021, 10:00-12:00


Obsah webináře:

* seznámení s EIZ dostupnými na FF UK; 

...
16.02.2021 - 10:49
18. Březen 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v SIS byly u všech předmětů vyučovaných v LS 2020/2021 přidány kódy a odkazy pro první rychlé připojení k týmům.

15.02.2021 - 16:31
17. Březen 2021

Na přednášku doc. Musila, Střední Evropa v době římské, AKA 500083,  se můžete připojit ve středu v 9.10 na tomto linku:https://1url.cz/ezxmR

15.02.2021 - 15:42
17. Březen 2021

Sledujte sekci Studium - rozvrh, kde najdete všechny poznámky k rozvrhu a případné změny.

15.02.2021 - 13:28
17. Březen 2021

Regionální muzeum v Českém Krumlově stále hledá záskok za MD na dobu určitou, podrobnosti zde.

14.02.2021 - 20:00
16. Březen 2021

Ústav pro klasickou archeologii nabízí k pozornosti nový seminář Interpretace archeologického bádání (AKAV00053), který se bude zabývat tím, jak se ve vědě vytváří interpretace. Přestože předmět vzniká na Ústavu pro klasickou archeologii, nezůstane omezen tradičními hranicemi vědních oborů a inspiraci bude čerpat v těch proudech humanitního bádání, které kladou důraz na reflexivitu a nedualistický pohled na svět (tradiční příklady dualismů: černá a bílá, dobro a zlo, tělo a duše). Smyslem předmětu je ukázat, že každá interpretace ve vědě je neoddělitelná od badatelů jako tělesných, sociálních a kulturních aktérů jednajících ve světě. Tento existenciální kontakt člověka se světem totiž poskytuje smysluplný podklad pro všechny ostatní znalostní konstrukce, včetně veškerého vědeckého bádání, a proto je nutné ho reflektovat. Cílem předmětu je přivést studenty k možnosti reflektovat svou pozici ve vědě a zamyslet se nad tím, jak se věda a jejich život navzájem ovlivňují.  

...
12.02.2021 - 14:42
14. Březen 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

i po skončení nouzového stavu, ke kterému zřejmě dojde od pondělí 15. 2. 2021, bude provoz fakulty fungovat ve stejném režimu jako doposud. K žádným změnám ve výuce ani v dalších platných opatřeních nedochází.

Pokud by došlo ke změnám ve vývoji situace, budeme Vás  informovat.

11.02.2021 - 18:19
13. Březen 2021

Provoz Národní digitální knihovny - COVID byl prodloužen do 30. června 2021.

 Přístup do NDK-COVID je možný pro studenty a pedagogy vyšších odborných a vysokých škol a vědecké pracovníkyZ důvodu omezení šíření nelegálních kopií není možné digitalizovaná díla stahovat nebo tisknout, díla lze pouze prohlížet online.

K NDK-COVID můžete přistupovat z Portálu e-zdrojů: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=908 nebo přímo na adrese https://ndk.cz/podminky-zpristupneni.

 

11.02.2021 - 14:41
13. Březen 2021

V případě neodkladné návštěvy Ústavu pro archeologii nás prosím nejdříve kontaktujte e-mailem a domluvte si schůzku (e-maily jednotlivých zaměstnanců najdete v sekci kontakty).

Knihovna je podle nařízení od 22. 10. 2020 až do odvolání uzavřena!!!

Provoz Národní digitální knihovny - COVID byl prodloužen do 30. června 2021.

 Přístup do NDK-COVID je možný pro studenty a pedagogy vyšších odborných a vysokých škol a vědecké pracovníkyZ důvodu omezení šíření nelegálních kopií není možné digitalizovaná díla stahovat nebo tisknout, díla lze pouze prohlížet online.

K NDK-COVID můžete přistupovat z Portálu e-zdrojů: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?...

10.02.2021 - 16:00
12. Březen 2021

V LS 2020/2021 prozatím stále probíhá výuka distančním způsobem, v případě příznivé epidemiologické situace by pak přešla do formy prezenční, samozřejmě budete včas informováni.

Výuka (až na výjimky - viz poznámky k rozvrhu) začíná v pondělí 15. února a končí v pátek 14. května. zkouškové je od 17. května do 30. června a dále  od 1. září do 17. září.

Sledujte sekci Studium - Rozvrh, kde najdete všechny poznámky k rozvrhu a případné změny.

Do SIS byly ke všem předmětům přidány odkazy a kódy k rychlému přihlášení do týmů v MS Teams.

10.02.2021 - 15:53
12. Březen 2021

Program přednášky:

17.2. K. Urbanová - pravěké textilnictví (samostudium z materiálů)

H. Březinová (krátký online úvod k přednáškám)

24.2. K. Urbanová - pravěké textilnictví (samostudium z materiálů)

3.3. K. Urbanová - pravěké textilnictví (samostudium z materiálů)

10.3. H. Březinová - středověké textilnictví (online přednáška)

17.3. H. Březinová - středověké textilnictví (online přednáška)

24.3. H. Březinová - středověké textilnictví (online přednáška)

31.3. M. Bravermanová - luxusní textilie (online přednáška)

7.4. M. Bravermanová - luxusní textilie (online přednáška)

14.4. M. Bravermanová - luxusní textilie (online přednáška)

21.4., 28.4., 5.5. - v případě příznivé epidemiologické situace bude
realizován jeden workshop textilních technik; v...

08.02.2021 - 09:46
10. Březen 2021

Archiv hl. města Prahy Vás zve na 40. mezinárodní konferenci  Archivu hl. města Prahy pořádanou ve spolupráci s dalšími partnerskými institucemi.

Letošní konference s názvem „Zvířata ve městě“ se bude konat ve dnech 5. a 6. října 2021 v Praze (budova Akademie věd ČR).

Zvířata byla nedílnou součástí života městských aglomerací a metropolí přinejmenším do poloviny 20. století. Z funkčního hlediska byla zvířata potřeba jako tažná síla, pro nošení nákladů či jako dopravní prostředek; byla ale také určena ke konzumaci městským obyvatelstvem a ke zpracování kostí, kůží, kopyt apod. Zároveň některá z nich sloužila pro zábavu a vlastní potešení svých majitelů jako domácí mazlíčci. Ve městě se tak vyskytoval vysoký počet tažných i jízdních koní, nemalé množství hovězího dobytka, koz, ovcí, prasat,...

01.02.2021 - 22:19
3. Březen 2021

Národní knihovna získala souhlas s prodloužením přístupu k Národní digitální knihovně (NDK-COVID) do 12. 2. 2021.

27.01.2021 - 09:50
26. Únor 2021

Archeologický ústav AV ČR, Praha, bude v březnu a dubnu 2021 provádět archeologický výzkum v Letenských sadech v Praze – Holešovicích. Předmětem výzkumu bude polní opevnění letenské hrany z válek o rakouské dědictví až napoleonského období a dále tábor nucených prací obývaný vojáky Pomocných technických praporů (tzv. „pétépáky“), kteří byli v letech 1952 – 1954 nasazeni na výstavbu pomníku J. V. Stalina.

Podrobnosti najdete pod tímto odkazem.

Aktuality

There are not any news