Filozofick fakulta

Nové podmínky pro přijetí uchazečů na obor Archeologie pravěku a středověku

Akademický senát FF UK schválil dne 14. 5. 2020 změnu podmínek přijímacího řízení na bakalářské a navazující magisterské obory a programy pro akademický rok 2020/2021.

Všichni uchazeči přihlášení na obor Archeologie pravěku a středověku budou přijati s upuštěním od přijímací zkoušky (týká se bakalářského i navazujícího magisterského studia).

BZK/SZZK - září

Termíny pro odevzdání závěrečných prací:

BZK  zářijový termín - práci odevzdat do 18.8.

SZZK  zářijový termín - práci odevzdat do 11.8.

 

Rozvrh na LS 2019/2020

najdete v příloze. Prosíme, v případě připomínek nebo jakýchkoli problémů s rozvrhem pište doc. Tomáši Klírovi.

Poznámky k rozvrhu:

Výuka doc. PhDr. Tomáše Klíra, PhD. a PhDr. Ivo Štefana, PhD. zahajuje až v týdnu od 2. března 2020.

Všechny semináře zahajují v týdnu od 17. února. 2020.

Přednáška Paleolit a mezolit doc. PhDr. Martina Olivy, PhD., DSc. zahajuje 25.února. 2020.

Přednáška Středověká montánní archeologie doc. Mgr. Petra Hrubého, PhD. zahajuje 3. března 2020.

Pro uchazeče o studium

Vážení uchazeči,

pro ty z vás, kteří se nezúčastnili dne otevřených dveří na FF UK, jsme připravili krátkou prezentaci o našem ústavu. Seznamte se s oborem pravěká a středověká archeologie.

Aktuality

Studentský spolek Archeoffuk zve všechny nově přijaté studenty na setkání, které se uskuteční v...

30. Červen 2020

Grantové oddělení bude pořádat seminář pro uchazeče o grant v rámci programu...

25. Červen 2020

se uskuteční 4.–6. září 2020 v klášteře Sázava. Úvodní přednáška,...

23. Červen 2020

Pozvánka Městského muzea v Čelákovicích na výstavu "...

19. Červen 2020

Prosíme, nenavštěvujte nyní ústav bez předchozí e-mailové nebo telefonické domluvy s vyučujícími...

08. Červen 2020