Filozofick fakulta

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky (BZK i SZZK) budou probíhat na Ústavu pro archeologii v období od 14. do 25. června 2021. Přesný termín bude včas oznámen. Termín pro závazné přihlášení je stanoven do 11. 5. 2021.

Kontrola plnění povinností k SZK/Uzavření studia do 2. 6. 2021.

SZK proběhnou, stejně jako v zimě, tzv. hybridní (kombinovanou) formou. Případná distanční forma bude individuálně možná pouze ve vážných odůvodněných případech na základě žádosti studenta a pouze se souhlasem základní součásti.

Ústav pro archeologii se stal nositelem tří prestižních výzkumných projektů

V letošním roce bude na Ústavu pro archeologii zahájeno řešení tří výzkumných projektů vedených mladými vědci.

Paní dr. Mária Varghová uspěla v soutěži PRIMUS, která podporuje mladé perspektivní vědce při založení a rozvoji nových vědeckých skupin a laboratoří.

Zahraniční postdok dr. László Ferenczi získal výzkumný projekt Grantové agentury ČR.

Výroční zpráva Ústavu pro archeologii

Milé kolegyně, milí kolegové, 

 v uplynulém roce jsme bohužel nemohli rozvíjet vzájemné kontakty a sdílet informace o našich aktivitách v takové míře, jak bychom si přáli. Proto nyní předkládáme výroční zprávu, která alespoň výběrově mapuje činnost Ústavu pro archeologii v letním semestru 2019/2020 a zimním semestru 2020/2021.

Stipendium Gerharda Bersu pro období 2022–2023.

Saská nadace „Pro Archaeologia Saxoniae“ má dle přání svého zakladatele „Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH“ (Středoněmecká hnědouhelná a.s.) za cíl podporovat archeologii v Sasku, Čechách a Dolním Slezsku.

Stipendium Gerharda Bersu je dotováno ročním příspěvkem 7.200,-/10.800,- euro a je poskytováno zpravidla na dva roky.

Stipendium je určeno pro mladé nadané vědecké pracovníky, kteří zpracovávají náročná témata archeologie Saska, Čech nebo Dolního Slezska. Devátý výběrové řízení pro období 2022 až 2023 je nyní zahájeno.

Kde se vzali Slované?

Ve spolupráci s kolegy z heidelberské univerzity (Slavisches Institut) a z Ústavu pro jazyk český AV ČR byla vydána kolektivní monografie New Perspectives on the Early Slavs and the Rise of Slavic. Contact and Migrations.

Webové stránky se aktualizují

V současné době se pracuje na nových webových stránkách, omlouváme se, že momentálně některé informace na našem současném webu nenajdete.

Děkujeme za pochopení.

Aktuality

There are not any news