Filozofick fakulta

Výroční zpráva Ústavu pro archeologii

Milé kolegyně, milí kolegové, 

 v uplynulém roce jsme bohužel nemohli rozvíjet vzájemné kontakty a sdílet informace o našich aktivitách v takové míře, jak bychom si přáli. Proto nyní předkládáme výroční zprávu, která alespoň výběrově mapuje činnost Ústavu pro archeologii v letním semestru 2019/2020 a zimním semestru 2020/2021.

Aktuality

There are not any news