Redakce

O časopisu
Studia mediaevalia Pragensia byla zařazena do seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů pro rok 2014. Časopis vychází od roku 1988. Je zaměřen na publikaci původních prací z oblasti medievistiky s důrazem na interpretaci archeologických pramenů. Redakce preferuje šířeji koncipované a tematické studie. Všechny svazky obsahují reprezentativní cizojazyčné souhrny. Autory jsou jak renomovaní badatelé, tak čerství absolventi historických oborů. Časopis vychází 1x ročně.
Pokyny pro autory naleznete v příloze

Recenzní řízení
Všechny studie prochází recenzním řízením. Autory recenzních posudků jsou dva renomovaní badatelé, z nichž alespoň jeden není členem redakce a redakční rady. Autor je povinnen připomínky recenzentů zapracovat do textu.
Formulář pro recenzenty naleznete v příloze

Redakce
prof. Jan Klápště, klapste(et)arup.cas.cz
dr. Ivo Štefan, stefanivos(et)seznam.cz
dr. Ladislav Varadzin, ladislav.varadzin(et)seznam.cz (Archeologický Ústav AVČR, Praha)
dr. Tomáš Klír, tomas.klir(et)ff.cuni.cz

Redakční rada
dr. Jiří Doležel (Archeologický ústav AVČR, Brno)
doc. Lubomír Košnar
prof. Jiří Macháček (Ústav archeologie, FFMU, Brno)
prof. Jerzy Piekalski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego)
dr. Axel Pollex (Freie Universität, Berlin)
prof. Jiří Sláma

Kontakt
email: stefanivos@seznam.cz

Poštovní adresa
Studia mediaevalia Pragensia
Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Celetná 20
116 36 Praha 1
CZ

Vydavatel
Univerzita Karlova v Praze
Nakladatelství Karolinum,
Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha 1
http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/

PřílohaVelikost
Pokyny pro autory SMP.pdf76.29 KB
Formulář pro recenzenty SMP.doc30.5 KB