Filozofick fakulta

News

22.01.2020 - 17:43
21. February 2020

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy zahajuje 20. února další ročník Muzejní akademie, letos na téma

"9 nej české archeologie". 

Přehled všech přednášek najdete pod tímto odkazem

20.01.2020 - 10:38
19. February 2020

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod tímto odkazem.

17.01.2020 - 08:36
16. February 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29. ledna 2020 od 13:00 hod.

16.01.2020 - 12:05
15. February 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR.

Více informací na webu: https://css.ff.cuni.cz/cs/hlina-a-kameni/.
13.01.2020 - 08:43
12. February 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(vstup z Komenského nám. 2, vstup do budovy bude zajištěn také z ulice
Joštovy).

Všechny další informace najdete na webu ÚAM FF MUNI.

13.01.2020 - 08:35
12. February 2020

Ústav archeologie a muzeologie FF MUNI vás zve na konferenci Communication and Reflection in Archaeology and Museology, která se bude konat dne 13. 2. 2020 v budově M Filozofické fakulty MU, Joštova 13 (vstup z Komenského nám. 2).


Všechny podrobnosti najdete na webových stránkách.


09.01.2020 - 13:52
8. February 2020

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze si vás dovoluje pozvat na 16. konferenci environmentální archeologie (KEA2020) na téma "Environmentální archeologie zemědělců a pastevců aneb Co sníst v případě neúrody", která se uskuteční ve dnech 27. – 29. ledna 2020..

Registrace a zasílání příspěvků bude ukončeno již 12. 1. 2020.

Ze zahraničních odborníků se můžete těšit na kolegy z Izraele.

Další informace jsou uvedeny na stránkách:
...

07.01.2020 - 15:24
6. February 2020

najdete pod tímto odkazem. Hodnotit můžete do 2. února 2020.

13.11.2019 - 09:34
13. December 2019

Přednáška bude probíhat blokově v termínech 29. 11. 2019, 6. 12. 2019, 13. 12.2019  a 3. 1. 2020.

05.11.2019 - 10:59
5. December 2019

Progres Q07 („Centrum pro studium středověku“) vyhlašuje jednorázovou vnitřní soutěž o pozici postdoka na období 01/2020 – 12/2020

Vítěz soutěže získá pozici v kategorii VP1 do výše max. 0,5 úvazku (při 0,5 úvazku financovanou 15 000 Kč hrubé mzdy), a to po dobu 12 měsíců (1. ledna – 31. prosince 2020).

Žadatel musí být držitelem titulu Ph.D., získaného v období let 2010–2019, nebo doktorand těsně před ukončením studia, který již odevzdal nebo do konce roku 2019 odevzdá disertační práci, a který svou přihlášku do soutěže doprovodí vyjádřením svého školitele, že v případě odevzdání se počítá s obhajobou do konce června 2020. Vítězný doktorand může na pozici nastoupit teprve s ukončením studia, avšak v každém případě na ní setrvá pouze do konce prosince 2020.

Žadatel do soutěže předkládá konkrétní výzkumný projekt (max. v délce 5 NS) v kterémkoli medievistickém oboru na období 01–12/2020. Podmínkou je, aby pro svůj projekt získal oborového garanta mezi členy rady Progresu...

05.11.2019 - 10:46
5. December 2019

Medieval Europe Research Community pořádá ve dnech 23.-25. dubna 2020 konferenci, na kterou se v případě zájmu můžete přihlásit na e-mailu medievalerc@gmail.com.

Podrobnosti o konferenci najdete pod tímto odkazem.

30.10.2019 - 12:38
29. November 2019

zahajuje 8.11. 2019 od 14.30 do 17.30 v místnoati C119 - Katedra logiky.

24.10.2019 - 14:56
23. November 2019
11.10.2019 - 09:53
10. November 2019

na pozici "social media / administration assistant" pro Evropskou asociaci archeologů.

Přihláška do 20. října 2019.

Podrobnosti zde ke stažení.

07.10.2019 - 13:12
6. November 2019

 

04.10.2019 - 09:54
3. November 2019

2. října 2019 proběhla na Ústavu pro archeologii slavnostní přednáška paní Patricie Ledesmy Bouchan, ředitelky Musea Templo Mayor, za účasti J.E. Rosaury Leonory Rueda Gutiérrez, velvyslankyně Mexika v České republice

Přednáška paní Patricie Ledesmy Bouchan, ředitelky Musea Templo Mayor, jednoho z nejvýznamnějších muzeí v Mexiku, byla věnována tématu dobytí Mexika evropskými konkvistadory. Letos si totiž připomínáme 500 let od těchto událostí. V úvodu paní ředitelka zmínila úspěchy posledních let při archeologických výzkumech v rámci někdejšího hlavního aztéckého chrámu v Tenochtitlánu. Představila též muzeum samotné. Jádro přednášky bylo věnováno fenoménu kontaktu domorodců s evropskými dobyvateli, jejich na...

01.10.2019 - 13:05
31. October 2019

15. 10. (K. Sklenář 10.00-11.30)
29. 10. (K. Sklenář 10.00-11.30)
12. 11. (J. Prostředník 9-12 hod.)
26. 11. (J. Prostředník 9-12 hod.)
10. 12. (J. Prostředník 9-12 hod.)
7. 1.     (K. Sklenář 10.00-11.30)

30.09.2019 - 10:05
30. October 2019

Mgr. Jana Havrdy "Co se skrývá pod podlahou".
Přednáška se koná 8. října 2019 od 17.00 v malém sále Městské knihovny v Praze, vstupné je 50 Kč.

Pozvánka ke stažení.

25.09.2019 - 09:41
25. October 2019

Workshop KHI Univerzity Palackého v Olomouci

Migrace a komunikace

Milé kolegyně, milí kolegové, srdečně vás zveme na workshop pořádaný doktorandy Katedry historie filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Aktivní účast s vlastními příspěvky je určena především pro studenty doktorského stupně studia, jako pasivní účastníci jsou pro následnou diskusi samozřejmě vítáni i všichni ostatní. Tématem našeho plánovaného setkání budou pojmy migrace a komunikace. Vítány jsou příspěvky ze všech historických období. Je jen na vás, jestli se zaměříte na dějiny komunikací ve smyslu cest a transportu, nebo na migraci lidí a kultur. Možnosti, jak pracovat se stanoveným zadáním, jsou opravdu široké! Zájemci mohou své texty posléze publikovat v časopise Historica Olomucensia. Kromě příspěvků samotných se v rámci našeho setkání můžete těšit na společné večerní posezení a v případě zájmu také exkurzi po historickém centru Olomouce.

Aktivní účastníci mohou názvy svých příspěvků a krátké anotace...

20.09.2019 - 11:46
20. October 2019

Knihovna bude 23. 9. a 26.-27. 9. 2019 uzavřena z důvodu pracovní cesty.

Děkujeme za pochopení.

17.09.2019 - 09:05
17. October 2019

Výuka na Ústavu pro archeologii bude v ZS 2019/2020 zahájena až v pondělí 7. října 2019.

Netýká se předmětů vyučovaných mimo náš ústav, sledujte prosím weby jednotlivých ústavů a kateder.

08.09.2019 - 16:01
8. October 2019

bude v pondělí 9. září 2019 uzavřený.

Děkujeme za pochopení.

20.08.2019 - 12:07
19. September 2019

Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (Saale) pořádá ve dnech 10.-12. října 2019 konferenci 

Rituelle Gewalt – Rituale der Gewalt | Ritual Violence - Rituals of Violence | Rituální násilí rituály násilí.

Další informace včetně programu najdete pod tímto odkazem.

31.07.2019 - 21:43
30. August 2019
28.06.2019 - 10:08
28. July 2019

Do 12. srpna 2019 máme na FF UK přístup k celé kolekci e-knih Cambridge Books FULL collection nakladatelství Cambridge University Press. 

18.06.2019 - 11:29
18. July 2019

Archeologický ústav AV ČR Praha  hledá brigádníky na léto. Podrobnosti najdete zde.

07.06.2019 - 08:10
7. July 2019

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK a  Společnost pro dějiny věd a techniky

Vás srdečně zvou na přednášku 

Christina AAMODT, PhD. (Independent Researcher, Thessaloniki)

Health and Healing of Mycenaean Women

Přednáška se koná  v  úterý, 25. června 2019 ve 14:00 v  budově Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků, U Nemocnice 4, Praha 2, místnost 1.20.

Pozvánka a anglická anotace ke stažení.

05.06.2019 - 09:58
5. July 2019

Muzejní noc se uskuteční v pátek 7. 6. 2019 v Muzeu Vysočiny a v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě.

V rámci muzejní noci se také uskuteční vernisáž výstavy Jihlavský havířský průvod aneb archeologické muzejní havíření.

Pozvánka na vernisáž a pozvánka na muzejní noc zde a zde.

24.05.2019 - 08:58
23. June 2019

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p.o. prodlužuje výběrové řízení na obsazení pozice archeolog - vedoucí archeologických výzkumů (viz příloha).

23.05.2019 - 07:35
22. June 2019

Do 9.6.2019 můžete ohodnotit výuku za LS 2019/2020.

Podrobnosti najdete pod tímto odkazem.

News

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy zahajuje 20. února další ročník Muzejní akademie, letos na...

22. January 2020

Přijměte pozvání na 6th Landscape Archaeology Conference. Všechny informace najdete pod...

20. January 2020

Státní závěrečné zkoušky se budou  na Ústavu pro archeologii  konat ve středu 29....

17. January 2020

 "Hlína a kamení" pořádané Centrem pro studium středověku FF UK ve spolupráci s...

16. January 2020

Den otevřených dveří se koná dne 14. 2. 2020 v budově M, Joštova 13
(...

13. January 2020