Filozofick fakulta

News

27.07.2020 - 10:01
26. August 2020

Společnost STRATUM – archeologické služby s.r.o. (estratum.cz) nabízí možnost účastnit se formou DPP nebo OSVČ záchranného archeologického výzkumu souvisejícího s rekonstrukcí muzea v Nymburku (pod oprávněnou organizací Polabské muzeum Poděbrady).

Práce budou probíhat přibližně po následující dva měsíce, počínaje od 27. 7. 2020. Na místě zkoumáme pravěké a středověké situace, zejména kamenné a dřevohlinité suterény středověkých domů. Jedinečná možnost účastnit se výzkumu, který částečně probíhá uvnitř sklepů budovy muzea.

Pozice:

terénní pracovník/dělník od 120 Kč/h dle praxe a zkušeností

terénní technik/dokumentátor od 160 Kč/h dle dohody (přeřazení po vyzkoušení na pozici terénního pracovníka)

Možnost zaučení i pro nezkušené brigádníky, jedinou podmínkou je pravidelná docházka a spolehlivost. Výplata mzdy k 20. dni následujícího měsíce. Při dlouhodobé spolupráci a party nejméně dvou zaměstnanců nabízíme cestovní náhrady pro řidiče 5 Kč/km.

Možnost využití naší...

23.07.2020 - 14:22
22. August 2020

Ústav pro klasickou archeologii FF UK a Česká archeologická expedice v Uzbekistánu si vás dovoluje pozvat na kolokvium Vítr stepí, hradby oáz, které se uskuteční 25. listopadu 2020 na Filozofické fakultě.

Akce spojuje v Česku působící badatele z různých oborů, zabývajících se dějinami a kulturou Střední Asie i sousedních regionů, a stává se místem pro sdílení zkušeností a výsledků výzkumů.

Pozvánka a přihláška ke stažení.

Přihlášky prosím posílejte do 20. října 2020 na adresu ladislav.stanco@ff.cuni.cz.

23.07.2020 - 14:16
22. August 2020

Archeologický ústav AV ČR Praha si vás dovoluje pozvat na přednášku

 Alain Froment, MD, PhD

"The origins of diseases, from Neanderthal to modern times: an introduction to Darwinian medicine" (pozvánka ke stažení).

Přednáška se uskuteční ve středu  29. července 2020 od 14:00 v knihovně Archeologického ústavu v Praze.

21.07.2020 - 09:46
20. August 2020

Ústav archeologie a muzeologie FF MU vás zve na 12. workshop ke středověké a novověké keramice, který se koná ve dnech 7.-9. 10. 2020 v Panské Lhotě.

Přihlašovací formulář najdete na webu ÚAM FF MU.

30.06.2020 - 13:04
30. July 2020

Studentský spolek Archeoffuk zve všechny nově přijaté studenty na setkání, které se uskuteční v Kampusu Hybernská 20.8. nebo 30.8. od 17.00.

Další informace nejdete v pozvánce

23.06.2020 - 23:29
23. July 2020

se uskuteční 4.–6. září 2020 v klášteře Sázava. Úvodní přednáška, kterou prosloví Gábor Klaniczay, i sobotní program se budou týkat tématu medievalismus aneb používání středověku v současném světě. Novinkou bude kulatý stůl na téma digitální hry, historie a historici.

V neděli dopoledne proběhne doktorandská posterová sekce. Postery mohou prezentovat buď výsledky diplomové práce, nebo projekty disertací či jejich dílčí výsledky. Návody na přípravu posterů naleznete v příslušné záložce zde. Po posterové sekci budou následovat tři souběžné semináře.

Vedle odborného programu nabídne letní škola i bohatou kulturní a společenskou náplň, k dispozici budou nejnovější publikace CMS a nová kolekce...

19.06.2020 - 11:07
19. July 2020

Pozvánka Městského muzea v Čelákovicích na výstavu "Příběh meče" o vzácném archeologickém nálezu z roku 2016. Výstava bude ke zhlédnutí od 11.7.2020 do 20.9.2020 od 9:00 do 12:00 hodin, od 13:00 do 17:00 hodin.

08.06.2020 - 10:03
31. August 2020

Prosíme, nenavštěvujte nyní ústav bez předchozí e-mailové nebo telefonické domluvy s vyučujícími nebo knihovnicí/sekretářkou.

Prezenční výpůjčky jsou od 8.6. v knihovně ÚPA umožněny po předchozí e-mailové domluvě s knihovnicí. Prosím, do e-mailu napište signatury knih, které budete chtít studovat, knihy vám připravíme a za dodržení všech hygienických opatření předáme. Upozorňujeme, že počítače ve studovně zatím nelze použít. Studovnu lze využít pouze ke studiu předem objednaných knih.

V červenci bude knihovna otevřena v úterý a ve středu od 10.00 do 14.00, ovšem opět po předchozí e-mailové domluvě s knihovnicí, v srpnu bude ústav úplně uzavřen.

Od září, pokud se situace ohledně epidemie nějak nezmění, budeme fungovat opět v normálním provozu.

Děkujeme za pochopení.

05.06.2020 - 11:30
5. July 2020

pořádané společně se Studentským archeologickým klubem pod záštitou
Katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Konference se bude konat ve čtvrtek 16. 9. 2020 v Hradci Králové.

Tématem letošního ročníku jsou je 15 let katedry archeologie na UHK. Vítáni jsou všichni studenti bakalářských, magisterských, ale i doktorských studijních programů. Téma konference je záměrně zvoleno obecně, aby bylo možné prezentovat příspěvek jakkoliv zaměřený.
Studenti si tak mohou vyzkoušet prezentace svých prací a zároveň získat nové kontakty.

Přihlášky jsou přijímány do 15. 7. 2020.
Více informací najdete na FB stránkách konefrence: ...

25.05.2020 - 22:26
24. June 2020

Vše o bitvě u Rakovníka 1620 a o oslavách čtyřstého výročí najdete na webu 1620 - Cesta k porážce.

20.05.2020 - 21:04
19. June 2020

Všechny informace k provozu knihoven FF UK najdete na fakultním webu.

Naše přísně prezenční knihovna a studovna jsou prozatím stále uzavřeny.

Děkujeme za pochopení.

19.05.2020 - 14:28
18. June 2020

Občianske združenie  ARS ARETE sprístupňuje verejnosti
prostredníctvom internetového magazínu HistoryWeb.sk trojdielny
dokumentárny film Staršia doba bronzová.

V dokumente sa vám budú prihovárať domáci aj zahraniční špecialisti na
staršiu dobu bronzovú, ale aj historickú antropológiu, archeobotaniku
a metalurgiu.

Uvidíte v ňom archeológov pri práci, aj aké metódy používajú. Ďalšie
scény sú rekonštrukčného rázu a snažia sa ukázať, ako vtedajší ľudia
vyzerali, bývali a pracovali.

Bolo to obdobie, ktoré začalo pred vyše štyrmi tisíckami rokov (cca
2200–1500 pred Kr.). Čo môže mať spoločné s dneškom?

Jednou z vecí, ktoré by sme s našimi prapredkami mohli mať spoločné je
starostlivosť o zdravie. V dokumente sa dozvieme, ako sa stravovali,
aký bol...

15.05.2020 - 21:14
14. June 2020

Centrum medievistických studií hledá redaktorku/redaktora chystaného digitálního repertoria středověkých bohemikálních pramenů. Půl úvazek je určen přednostně pro doktorandku/doktoranda. Podrobnosti naleznete v příloze nebo na stránkách CMS.

06.05.2020 - 13:00
5. June 2020

Podmínkou pro získání atestace v LS 2020 je vypracování eseje (referátu) na základě jednoho z níže uvedených článků. Všechny tyto články by měly být přístupné on-line přes váš fakultní účet, popř. je lze nalézt na serveru academia.edu. Doporučuji dohledat i další literaturu ke zvolenému tématu) článku, např. přes google scholar. Esej o rozsahu 3-5 normostran prosím zašlete na e-mailovou adresu:

tomas.klir@ff.cuni.cz

Na tuto adresu se obracejte rovněž s případnými dotazy.

Seznam studií pro vypracování eseje:

1. BURMEISTER, Stefan, et al., Archaeology and migration: Approaches to an archaeological proof of migration. Current anthropology,...

04.05.2020 - 17:07
3. June 2020

Katedra historie FF Univerzity Palackého v Olomouci vás zve na 3. ročník Letní školy numismatiky, která se koná ve dnech 21. - 23. srpna 2020.

Podrobné informace najdete na webu Institutu celoživotního vzdělávání FF UP v Olomouci.

14.04.2020 - 12:49
14. May 2020

UK získala přístup do digitální knihovny JSTOR. Až do 30. 6.  je tak možné procházet plné texty všech kolekcí e-knih, e-časopisů a další kolekce, plné texty je možné stahovat.

Ke zdroji prosím přistupujte přes Portál e-zdrojů: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=921

Dále UK získala do 1. 6. přístup ke kolekcím e-knih producenta T&F. E-knihy je možné pouze prohlížet online.

Zdroj je opět dostupný přes Portál e-zdrojů: https://ezdroje.cuni.cz/prehled/zdroj.php?lang=cs&id=917

08.04.2020 - 13:22
8. May 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
upozorňujeme, že nově je vyžadována autentifikace uživatelů do digitální knihovny Kramerius NK ČR. Toto opatření vychází z dohody NK ČR se správci autorských práv a zároveň pomůže odlehčit zátěži digitální knihovny.

Pro vstup do digitální knihovny použijte tento link:  https://kramerius-vs.nkp.cz/

  • vyberte na úvodní stránce Přihlásit eduID
  • vyberte ze seznamu institucí Univerzitu Karlovu (Charles University)
  • přihlašte se přes službu CAS (stejnými přihlašovacími údaji jako např. do SISu)
  • pokud máte problém s načtením stránek Krameria, doporučujeme promazat historii a soubory cookies této stránky, případně zkuste jiné prohlížeče
07.04.2020 - 19:42
7. May 2020

Až do 31. srpna 2020 mají studenti přístup do ArcGIS zdarma.

Zaregistrovat se musí nejpozději 30. června 2020 na http://ow.ly/73uP50z3vv3.

03.04.2020 - 22:22
3. August 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

abychom vám alespoň trochu ulehčili práci  se sháněním literatury v době uzavření knihoven, připravili jsem pro vás přehled základní archeologické literatury, která se dá buď stáhnout v pdf nebo je zpřístupněná online Národní digitální knihovnou - Kramerius (pouze do 17.5. 2020).

Pozor, nově je vyžadována autentifikace uživatelů do digitální knihovny Kramerius NK ČR. Toto opatření vychází z dohody NK ČR se správci autorských práv a zároveň pomůže odlehčit zátěž digitální knihovny.Pro vstup do Krameri https://kramerius-vs.nkp.cz/

·       vyberte na úvodní stránce Přihlásit eduID,

...
18.03.2020 - 20:04
17. April 2020

206 000 knih, časopisů a novin o celkovém rozsahu přes 59 milionů stran k dispozici online vysokoškolským studentům a učitelům. Přistupujte přes adresu: http://kramerius-vs.nkp.cz.

18.03.2020 - 20:03
17. July 2020

V této průběžně rozšiřované aktualitě pro vás bude FF UK po dobu uzavírky knihoven shromažďovat užitečné odkazy na informace o elektronickém přístupu k informacím, elektronickém vzdělávání a alternativních způsobech výuky využitelné v době nynější výjimečné uzavírky knihoven.

https://www.ff.cuni.cz/2020/03/uzitecne-odkazy-dobe-uzavirky-knihoven/

13.03.2020 - 15:56
12. April 2020

k přednášce Archeologie smrti Dr. Jana Turka najdete na Academia.edu.

13.03.2020 - 15:09
12. April 2020

Dr. Ľubomíra Nováka z Katedry Blízkého východu FF UK je ke stažení na Academia.edu.

13.03.2020 - 15:09
12. April 2020

Dr. Ľubomíra Nováka z Katedry Blízkého východu FF UK je ke stažení na Academia.edu.

13.03.2020 - 15:08
12. April 2020

Dr. Ľubomíra Nováka z Katedry Blízkého východu FF UK je ke stažení na Academia.edu.

12.03.2020 - 18:30
11. April 2020

Centrum medievistických studií oznamuje, že se odkládá setkání doktorandů plánované na 24.3. 

Pokud to situace dovolí, setkání proběhne 26. 5. 2020.

Termín bude včas potvrzen a budete informováni o dalších podrobnostech.

11.03.2020 - 14:15
10. April 2020

Knihovna ÚPA je od 11.3. až do odvolání uzavřena (viz nařízení děkana FF UK ze dne 10.3. 2020).

Sekretariát má zrušeny úřední hodiny, v případě jakýchkoli dotazů prosím pište na e-mail renata.smidtova@ff.cuni.cz.

Konzultační hodiny jednotlivých vyučujících jsou také až do odvolání zrušeny.

Děkujeme za pochopení.

11.03.2020 - 13:57
10. April 2020

Archeologický ústav AV ČR Praha vás zve na 12. workshop ke středověké a novověké keramice, který se uskuteční 7. -9. 10. 2020 v Panské Lhotě.

Uzávěrka přihlášek je 15. 9.2020.

Pozvánka ke stažení v pdf.

11.03.2020 - 11:04
10. April 2020

Státní zámek Vimperk si Vás dovoluje oslovit s nabídkou volné pozice kurátora či kurátorky sbírkových a mobiliárních fondů. Jde o místo vhodné i pro studenty či absolventy, kteří chtějí získat pracovní zkušenosti.

Podrobnosti pod tímto odkazem nebo na webu Státního zámku Vimperk.

03.03.2020 - 12:29
2. April 2020

Muzeum Českého lesa v Tachově p.o. přijme pracovníka na pozici archeolog-dokumentátor  

Požadavky:

- ukončené bakalářské či magisterské vzdělání v oboru archeologie

- řidičský průkaz sk. B

- uživatelská znalost práce s PC (word, excel, znalost práce v prostředí GIS vítána)

- znalost světového jazyka (znalost německého jazyka výhodou)

- občanská bezúhonnost

Žadatel doloží při přijímacím pohovoru doklad o vzdělání, kopii výpisu z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

Nabízíme:

- platové zařazení - 10. tř.

-firemní benefity -stravenky

- možnost profesního růstu

- stabilitu krajem zřizované příspěvkové organizace

Nástup ihned či dle dohody.

Přihlášku se strukturovaným životopisem je možno zaslat poštou či elektronicky na adresu: Muzeum Českého lesa v Tachově, třída Míru 447, 34701 Tachov,  info@muzeumtachov.cz.

Uzávěrka přihlášek 31. 3. 2020

Vybraní zájemci...

News

Společnost STRATUM – archeologické služby s.r.o. (estratum.cz) nabízí možnost účastnit se formou...

27. July 2020

Ústav pro klasickou archeologii FF UK a Česká archeologická expedice v Uzbekistánu si vás...

23. July 2020

Archeologický ústav AV ČR Praha si vás dovoluje pozvat na přednášku

 ...

23. July 2020

Ústav archeologie a muzeologie FF MU vás zve na 12. workshop ke středověké a novověké keramice,...

21. July 2020

Prosíme, nenavštěvujte nyní ústav bez předchozí e-mailové nebo telefonické domluvy s vyučujícími...

08. June 2020