Filozofick fakulta

Archeologie na internetu

Univerzitní archeologická pracoviště

Archeologické ústavy

Národní památkový ústav:

Ústavy archeologické památkové péče

Česká a moravská muzea

Archeologická pracoviště v zahraničí

Ikonografie, historické prameny, rukopisy

Informační zdroje, databáze

Další zajímavé stránky o archeologii a historii


News

Společnost STRATUM – archeologické služby s.r.o. (estratum.cz) nabízí možnost účastnit se formou...

27. July 2020

Ústav pro klasickou archeologii FF UK a Česká archeologická expedice v Uzbekistánu si vás...

23. July 2020

Archeologický ústav AV ČR Praha si vás dovoluje pozvat na přednášku

 ...

23. July 2020

Ústav archeologie a muzeologie FF MU vás zve na 12. workshop ke středověké a novověké keramice,...

21. July 2020

Prosíme, nenavštěvujte nyní ústav bez předchozí e-mailové nebo telefonické domluvy s vyučujícími...

08. June 2020