Filozofick fakulta

Charakteristika bakalářského studijního oboru

Charakteristika studijního oboru

Studium archeologie pravěku a středověku na UK FF v Praze poskytuje základní znalosti o archeologii českých zemí, začleněné do širšího evropského kontextu. Přirozenou součást studia tvoří osvojování hlavních poznávacích přístupů současné archeologie, včetně způsobů prezentace dosahovaných výsledků. 

Archeologie pravěku a středověku se přednáší na Univerzitě Karlově (Filozofické fakultě) kontinuálně od r. 1904. Za katedrou zde vždy stáli přední čeští odborníci, často tvůrci systému české archeologie. Výuka zde byla vždy převážně zaměřena na teoretickou práci, která byla a je východiskem pro praktické úkoly archeologické výzkumné činnosti, včetně aplikace v ochraně a záchraně národního kulturního dědictví. Spektrum výuky se zde postupně aktuálně rozšiřovalo s vývojem evropské archeologie (např. od r. 1963 jako druhá fakulta v evropském pořadí o archeologii vrcholného středověku). V současné době se součástí výuky i témat studentských prací stala postmedievální archeologie. Archeologické objekty a artefakty, kontextuálně chápané jako historické prameny, umožňují podstatně přispět k rekonstrukci historického a kulturního vývoje na území České republiky, a to v evropském kontextu. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK v Praze proto soustavně kultivuje své mezinárodní vztahy a podílí se intenzivně na tvorbě mezinárodního intelektuálního klimatu, výměně informací a vytváří průběžně předpoklady pro mezinárodní badatelskou spolupráci. Archeologie má silné interdisciplinární aspekty (včetně vazby na přírodní vědy) a neobejde se bez produktivního kontaktu s historiografií a kulturní antropologií.

Cíle studijního oboru

Bakalářské studium seznamuje studenty se základy archeologie pravěku a středověku a tím vytváří předpoklady ke studiu v rámci navazujícho magisterského. Bakalářské studium je chápáno a organizováno tak, aby pro talentované zájemce zajistilo předpoklady pro pokračování v navazujícím magisterském studiu, a to i na spolupracujících evropských univerzitách; pro ostatní zájemce současně zaručuje základ pro uplatnění v archeologické výzkumné i památkářské praxi, jakož i pro specializované působení ve státní a regionální správě.

Aktuality

Studentský spolek Archeoffuk zve všechny nově přijaté studenty na setkání, které se uskuteční v...

30. Červen 2020

Grantové oddělení bude pořádat seminář pro uchazeče o grant v rámci programu...

25. Červen 2020

se uskuteční 4.–6. září 2020 v klášteře Sázava. Úvodní přednáška,...

23. Červen 2020

Pozvánka Městského muzea v Čelákovicích na výstavu "...

19. Červen 2020

Prosíme, nenavštěvujte nyní ústav bez předchozí e-mailové nebo telefonické domluvy s vyučujícími...

08. Červen 2020