Filozofick fakulta

Vnitřní soutěž o pozici postdoka

Progres Q07 („Centrum pro studium středověku“) vyhlašuje jednorázovou vnitřní soutěž o pozici postdoka na období 01/2020 – 12/2020

Vítěz soutěže získá pozici v kategorii VP1 do výše max. 0,5 úvazku (při 0,5 úvazku financovanou 15 000 Kč hrubé mzdy), a to po dobu 12 měsíců (1. ledna – 31. prosince 2020).

Žadatel musí být držitelem titulu Ph.D., získaného v období let 2010–2019, nebo doktorand těsně před ukončením studia, který již odevzdal nebo do konce roku 2019 odevzdá disertační práci, a který svou přihlášku do soutěže doprovodí vyjádřením svého školitele, že v případě odevzdání se počítá s obhajobou do konce června 2020. Vítězný doktorand může na pozici nastoupit teprve s ukončením studia, avšak v každém případě na ní setrvá pouze do konce prosince 2020.

Žadatel do soutěže předkládá konkrétní výzkumný projekt (max. v délce 5 NS) v kterémkoli medievistickém oboru na období 01–12/2020. Podmínkou je, aby pro svůj projekt získal oborového garanta mezi členy rady Progresu Q07 (k jejímu složení viz http://hrc.ff.cuni.cz/progres/), případně aby se tento garant stal prostředníkem mezi žadatelem a specialistou na příslušném ústavu či katedře FF UK.

Publikační výstup z tohoto projektu – v podobě přinejmenším studie v recenzovaném periodiku – nemusí vyjít do konce r. 2020, ale musí být připraven do tisku. Dále se očekává, že vítězný postdok připraví do konce roku 2020 na FF UK k podání výzkumný grant s výhledem na rok 2021 (popis max. v délce 1 NS). Součástí přihlášky do soutěže je rovněž aktuální CV a kopie doktorského diplomu, resp. u končících doktorandů příslušné vyjádření školitele (viz výše).

Soutěž probíhá ve dnech 1. října 2019 – 22. listopadu 2019. O vítězi soutěže rozhodne Rada Progresu Q07, a to do 30. listopadu 2019. Rada si v nutném případě může vyžádat posouzení žádosti od specialisty v daném oboru či na dané téma. Proti rozhodnutí Rady není odvolání.

Přihlášky do soutěže, obsahující 1) popis projektu, 2) popis jeho předpokládaného publikačního výstupu, 3) CV a 4) výhled na grantovou spolupráci v rámci FF UK, je třeba zaslat na adresy jan.cermak@ff.cuni.cz a barbora.kosikova@ff.cuni.cz, a to nejpozději do 22. listopadu 2019.

Progres Q07 předpokládá, že další kolo soutěže bude vyhlášeno v roce 2021.

Případné dotazy lze zasílat na adresy jan.cermak@ff.cuni.cz či lucie.dolezalova@ff.cuni.cz.

 

Datum platnosti: 
5. Prosinec 2019

Aktuality

Studentský spolek Archeoffuk zve všechny nově přijaté studenty na setkání, které se uskuteční v...

30. Červen 2020

Grantové oddělení bude pořádat seminář pro uchazeče o grant v rámci programu...

25. Červen 2020

se uskuteční 4.–6. září 2020 v klášteře Sázava. Úvodní přednáška,...

23. Červen 2020

Pozvánka Městského muzea v Čelákovicích na výstavu "...

19. Červen 2020

Prosíme, nenavštěvujte nyní ústav bez předchozí e-mailové nebo telefonické domluvy s vyučujícími...

08. Červen 2020