Filozofick fakulta

Střední Evropa v době římské a stěhování národů

Přednáška bude probíhat blokově v termínech 29. 11. 2019, 6. 12. 2019, 13. 12.2019  a 3. 1. 2020.

Datum platnosti: 
13. December 2019

News

Společnost STRATUM – archeologické služby s.r.o. (estratum.cz) nabízí možnost účastnit se formou...

27. July 2020

Ústav pro klasickou archeologii FF UK a Česká archeologická expedice v Uzbekistánu si vás...

23. July 2020

Archeologický ústav AV ČR Praha si vás dovoluje pozvat na přednášku

 ...

23. July 2020

Ústav archeologie a muzeologie FF MU vás zve na 12. workshop ke středověké a novověké keramice,...

21. July 2020

Prosíme, nenavštěvujte nyní ústav bez předchozí e-mailové nebo telefonické domluvy s vyučujícími...

08. June 2020