Filozofick fakulta

Pozvánka na workshop pořádaný doktorandy Katedry historie filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Workshop KHI Univerzity Palackého v Olomouci

Migrace a komunikace

Milé kolegyně, milí kolegové, srdečně vás zveme na workshop pořádaný doktorandy Katedry historie filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Aktivní účast s vlastními příspěvky je určena především pro studenty doktorského stupně studia, jako pasivní účastníci jsou pro následnou diskusi samozřejmě vítáni i všichni ostatní. Tématem našeho plánovaného setkání budou pojmy migrace a komunikace. Vítány jsou příspěvky ze všech historických období. Je jen na vás, jestli se zaměříte na dějiny komunikací ve smyslu cest a transportu, nebo na migraci lidí a kultur. Možnosti, jak pracovat se stanoveným zadáním, jsou opravdu široké! Zájemci mohou své texty posléze publikovat v časopise Historica Olomucensia. Kromě příspěvků samotných se v rámci našeho setkání můžete těšit na společné večerní posezení a v případě zájmu také exkurzi po historickém centru Olomouce.

Aktivní účastníci mohou názvy svých příspěvků a krátké anotace posílat na email Jakubu Novákovi (jakub.novak04@upol.cz), pasivní účastníci ať prosím emailem jen potvrdí svou účast. Deadline pro přihlášení je 7. 11. 2019.

Workshop se uskuteční 21. 11. – 22. 11. 2019 v prostorách Katedry historie na adrese: Na Hradě 5, 779 00 Olomouc. Další informace najdete také na facebooku https://www.facebook.com/events/372003156759134/?active_tab=about

Budeme rádi, pokud tuto pozvánku a informace o workshopu rozšíříte mezi své kolegy a studenty. Těšíme se na setkání s vámi!

Za pořadatelský tým zdraví

Jakub Novák

Datum platnosti: 
25. Říjen 2019

Aktuality

Studentský spolek Archeoffuk zve všechny nově přijaté studenty na setkání, které se uskuteční v...

30. Červen 2020

Grantové oddělení bude pořádat seminář pro uchazeče o grant v rámci programu...

25. Červen 2020

se uskuteční 4.–6. září 2020 v klášteře Sázava. Úvodní přednáška,...

23. Červen 2020

Pozvánka Městského muzea v Čelákovicích na výstavu "...

19. Červen 2020

Prosíme, nenavštěvujte nyní ústav bez předchozí e-mailové nebo telefonické domluvy s vyučujícími...

08. Červen 2020