Filozofická Fakulta

Kontaktní osoby

 

Kontaktní osobou pro program Erasmus na katedře andragogiky a personálního řízení je:

PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. – martin.kopecky@ff.cuni.cz

Kontaktní osobou pro další zahraniční spolupráci – oblast studijních pobytů na katedře andragogiky a personálního řízení je:

PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. martin.kopecky@ff.cuni.cz