Filozofická Fakulta

INFORMACE

Ve čtvrtek 12. 12. jsou zrušeny KH dr. Šerák. Náhradní termín je středa 11. 12. od 14:45 hod.

_________________________________________________________________________________________

Byl  zveřejněn podrobný harmonogram kurzu "Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení na FF UK" (25. 1. - 4. 4. 2020).

UPOZORNĚNÍ

Dodatečný elektronický zápis výsledků forem kontroly studia předmětu je možný pouze na základě
osobně předloženého Výkazu o studiu na vysoké škole a v termínu předem domluveném v elektronické korespondenci.